FAQ

Hieronder kan u de veelgestelde vragen nalezen.

 1. WAT IS EEN GOED GROENDAK VOLGENS JULLIE?
 2. WAT ZIJN DE VOOR- EN NADELEN?
 3. WELKE DAKDICHTING VOORZIE IK HET BEST?
 4. MIJN DAKDICHTING IS OUD EN/OF LEK, KAN DAAR EEN GROENDAK OP?
 5. MIJN DAKDICHTING IS NIET WORTELWEREND, EN NU?
 6. GROENDAK OP EEN GOLFPLATEN DAK: DO OR DON’T?
 7. GROENDAK OP EEN ZINKEN DAK: EEN GOED IDEE?
 8. ER LIGGEN NU DAKPANNEN OP MIJN DAK, WAT NU?
 9. HOEVEEL KAN MIJN DAK AAN QUA GEWICHT?
 10. MIJN DAK IS NIET STEVIG GENOEG, EN NU?
 11. ER LIGT NU GRIND OP MIJN DAK, WAT MOET IK DOEN?
 12. HOE WERK IK DE REGENWATERAFVOER AF?
 13. MAG IK HET WATER DAT VAN MIJN GROENDAK KOMT HERGEBRUIKEN IN HUIS?
 14. HOEVEEL DAKOPSTAND MOET IK HEBBEN?
 15. WANNEER LEG IK MIJN GROENDAK BEST AAN?
 16. HOE LANG DUURT HET VOORDAT MIJN GROENDAK VOLGROEID IS?
 17. ZIJN ER NADELEN AAN HET GEBRUIK VAN SEDUMMATTEN?
 18. HOE KAN IK MEER BIODIVERSITEIT OP MIJN DAK KRIJGEN?
 19. HEB IK RECHT OP SUBSIDIES?
 20. KAN IK ZONNEPANELEN COMBINEREN MET EEN GROENDAK?
 21. IS EEN GROENDAK BELOOPBAAR?
 22. HOE KAN IK EEN WANDELPADJE IN HET GROENDAK MAKEN?
 23. IS EEN GROENDAK BRANDGEVAARLIJK?
 24. KUNNEN VOGELS MIJN GROENDAK BESCHADIGEN?
 25. IK HEB EEN ANDERE VRAAG!

 


1. WAT IS EEN GOED GROENDAK VOLGENS JULLIE?

Een goed groendak voor ons is duurzaam, geeft een mooi resultaat en vraagt weinig onderhoud.

Concreet betekent het dat de beplanting groeit en bloeit zoals het in volle grond zou doen, maar ook in langere droge periodes overleeft de beplanting zonder al te veel problemen. De beplanting werd afgestemd op de dakoriëntatie (zon, halfschaduw, schaduw) en het groendak is makkelijk te onderhouden. In het groendaksysteem zit voldoende waterbuffer in de substraatlaag én in een volwaardige bufferplaat. Daarnaast is er ook voldoende drainage voorzien in de onderlagen zodat het groendak niet te nat blijft, niet verzuurt en er geen mosvorming optreedt.

Om een dergelijk duurzaam groendak te verkrijgen, is het nodig om voor een 3-laags groendaksysteem te kiezen. Bij een 2-laags systeem ontbreekt een degelijke bufferlaag waardoor de beplanting het zeer moeilijk krijgt in droge periodes. Een 1-laags groendaksysteem gaat nog een stap verder en voorziet zelfs geen drainagelaag. Gelukkig komen de 1-laagse en 2-laagse groendaksystemen steeds minder voor.

 


2. WAT ZIJN DE VOOR- EN NADELEN?

De esthetische waarde van een groendak is de hoofdreden waarom mensen een groendak overwegen. Maar daarnaast zijn er nog tal van voordelen:

 • De levensduur van uw dak wordt verlengd. De dakdichting wordt niet meer blootgesteld aan extreme temperatuurschommelingen, UV-straling en ook fysieke schade is niet meer mogelijk.
 • Het groendak zorgt ervoor dat de temperatuur op het dak minder hoog oploopt. In de zomer zal de ruimte onder het groendak dan ook beduidend frisser zijn.
 • Een groendak absorbeert geluid en werkt geluidsisolerend.
 • Het rendement van uw zonnepanelen is hoger.
 • Een groendak houdt water vast in de buffer- en drainageplaat, maar ook in de substraatlaag. Daardoor gaat er niet alleen minder, maar ook vertraagd water naar de riolering. Hoe hoger het groendakpakket, hoe meer u helpt waterpiekbuien op te vangen.
 • Planten zorgen voor meer biodiversiteit, zetten CO² om in zuurstof en filteren ook fijnstof uit de lucht.

Het tal van voordelen spreekt voor zich. Dat het water dat van een groendak afkomt, lichtjes verkleurd is door de substraatlaag nemen mensen er dan graag bij (in het geval dat het water in de regenput komt).

 


3. WELKE DAKDICHTING VOORZIE IK HET BEST?

Uw dakdichting moet:

 1. Wortelwerende eigenschappen bevatten
 2. In perfecte staat zijn
 3. Volledig waterdicht zijn

 

Wortelwerende types dakdichting kunnen volgende zijn: wortelwerende EPDM, Resitrix SKW Bond, Bitumen (roofing/asfalt), en PVC.
Wortelwerende EPDM heeft een levensduur van 60 à 80 jaar onder een groendak, terwijl wortelwerende bitumen een levensduur van 35 à 40 jaar heeft onder een groendak. Dit is ook te merken aan de prijs: wortelwerende EPDM is vaak duurder dan wortelwerende bitumen. Toch is een wortelwerende EPDM het meest gekozen type dakdichting om onder een groendak te plaatsen omdat deze qua prijs-kwaliteit zeer goed zit. De stevigste wortelwerende dakdichting is Resitrix SKW Bond, maar deze is nog duurder.

Op een hellend groendak kiest u ineens een dakdichting met wortelwerende eigenschappen. Deze dakdichting heeft best een ruwe structuur, dit helpt om het afschuiven van het groendak mee op te vangen. Een wortelwerende Bitumen (roofing/asfalt) is perfect voor een hellend groendak.

Vraag steeds bij de leverancier of dakdekker na als de dakdichting wortelwerende eigenschappen bevat. Voorzie bij twijfel steeds een extra wortelwerende folie.

 

Een groendak op een dakdichting ouder dan 8 jaar is sowieso af te raden omdat deze reeds verschillende jaren blootgesteld werd aan het extreme uitzetten en krimpen in de zomer, alsook aan UV-straling. Dit zorgt ervoor dat de dakdichting in geen perfecte staat meer is. Dit wil niet zeggen dat uw dakdichting daarom slecht is, maar wel dat deze geen perfecte basis meer vormt om het groendak op te plaatsen. Vervorming, ribbels, scheurtjes,… zijn ook aanwijzingen dat de dakdichting niet perfect meer is. Indien uw dakdichting wel jonger dan 10 jaar is maar u twijfelt aan de staat van de dakdichting, neem dan contact op met uw dakdekker. Hij kan uw dak controleren op beschadigingen en herstellen. Met een lektest kan ook nagegaan worden als de dakdichting volledig waterdicht is.

 


4. MIJN DAKDICHTING IS OUD EN/OF LEK, KAN DAAR EEN GROENDAK OP?

Nee, u moet de oude dakdichting eerst vervangen door een nieuwe en deze moet volledig lekdicht uitgevoerd worden. U kiest best ineens voor een wortelwerend type dakdichting, want dan moet u geen extra wortelwerende folie voorzien.

Opgelet: een wortelwerende folie zorgt niet voor lekdichtheid! Deze folie dient enkel om te voorkomen dat wortels in uw dakdichting ‘boren’.

 


5. MIJN DAKDICHTING IS NIET WORTELWEREND, EN NU?

wortelwerende folie op een groendakDat is geen probleem, want dan bestelt u bij uw doe-het-zelfpakket gewoon een wortelwerende folie bij. Deze folie houdt de wortels van sedums, grassen en kruiden tegen om door uw dakdichting te boren. Deze folie plaatst u steeds met opstand tegen de dakranden en elke baan wordt met voldoende zijdelings overlap geplaatst (zie hiervoor de instructiefiche). Aan de randen voorziet u een grindrand om te voorkomen dat de beplanting nog tussen de wortelfolie en uw dakdichting kan kruipen en groeien.

Een wortelwerende glijfolie kan de worteltjes van sedums, grassen en kruiden tegenhouden. Pinwortels en agressieve wortels kan een glijfolie echter niet tegenhouden (bijvoorbeeld van een berk, beuk, eik,...). Het is daarom steeds belangrijk om tweemaal per jaar het groendakonderhoud correct uit te voeren.

Als de dakdichting van uw hellend dak (meer dan 5°) geen wortelwerende eigenschappen bezit, zou u eerst een wortelwerende folie kunnen plaatsen. Maar deze gladde folie zorgt ervoor dat het groendakpakket makkelijker afschuift en daarom is dit afgeraden.

 


6. GROENDAK OP EEN GOLFPLATEN DAK: DO OR DON’T?

U kan geen groendak aanleggen op een golfplaten dak dat zink bevat. Een groendak op een golfplatendak in kunststof of bitumen is ook niet mogelijk. De golfplaten van Eternit zijn wel oké om een groendak op te plaatsen, mits deze stevig genoeg zijn!

Mocht u een groendak wensen aan te leggen op een golfplaten dak dan moeten alle golven uitgevuld worden waardoor het groendak op een vlakke ondergrond ligt. Maar dan nog plaatsen we hier grote vraagtekens bij!

 • Bij een golfplatendak moet u rekening houden met het gewicht van het groendak. Golfplaten zijn vaak te zwak om daar nog extra gewicht op aan te brengen.
 • Voor een groendak op een golfplatendak uit Eternit (steenachtig materiaal) heeft u een speciale groendakopbouw nodig: beschermdoek, substraat en sedummatten. In dit groendak zit dus geen buffer- en drainageplaat en filterdoek. Dit is een 2-laags groendak. In drogere periodes zullen de planten vrij snel in een stresstoestand geraken. Zelfs met een correcte bemesting is het moeilijk om de beplanting mooi te houden.

Wij raden een groendak op een golfplatendak dus zeer sterk af! Liever een mooi, kwalitatief en duurzaam groendak dan een groendak dat problemen geeft en waar u niet tevreden over bent.

 


7. GROENDAK OP EEN ZINKEN DAK: EEN GOED IDEE?

Een zinken dak kan niet tegen de organische zuren die uitspoelen. Daarnaast is zink niet voldoende waterdicht wanneer er een constant vochtig materiaal bovenop ligt. Het is dus sterk afgeraden om een groendak op een zinken dak te plaatsen!

 


8. ER LIGGEN NU DAKPANNEN OP MIJN DAK, WAT NU?

De oude dakpannen moeten er af, en het dak moet volledig voorzien worden van een nieuwe, wortelwerende dakdichting.

 


9. HOEVEEL KAN MIJN DAK AAN QUA GEWICHT?

De meeste nieuwe uitbouwen zoals bijkeuken, keuken, carports, schuren enz. kunnen een extra permanent gewicht van 80 kg/m² aan. Voor een plat sedumdak heeft u 105 kg/m² nodig. Betondaken kunnen het gewicht van een groendak beter aan dan een houten constructie. Contacteer steeds uw architect, de leverancier, het bouwbedrijf of een stabiliteitsingenieur om te weten te komen als uw dak stevig genoeg is.

Meer informatie kan u nalezen bij de dakvereisten: STERKTE DAKCONSTRUCTIE.

Aan deze bouwkundige eisen kunnen geen rechten of plichten ontleend worden. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan uw bouwwerk, dakconstructie en dakdichting door het toepassen van een doe-het-zelfpakket van www.groendakshop.be . U dient vooraf zelf kennis te nemen van de bouwtechnische eigenschappen en voorwaarden, en u dient deze te (laten) beoordelen indien een groendak op uw bouwwerk mogelijk is. Voor 100% zekerheid is het noodzakelijk om een professional zoals een stabiliteitsingenieur in te schakelen.

 


10. MIJN DAK IS NIET STEVIG GENOEG, EN NU?

Een lichter groendaksysteem is bijna altijd mogelijk, maar houd rekening met mindere kwaliteit, sneller uitdrogen van het substraat en de beplanting, lagere duurzaamheid en meer kans op wegwaaien bij hevige rukwinden.

 


11. ER LIGT NU GRIND OP MIJN DAK, WAT MOET IK DOEN?

Op een bestaande grindlaag kan u geen groendak aanleggen omdat het geheel de maximale gewichtsbelasting meestal overschrijdt. Ook is het maar de vraag in wat voor toestand uw dakdichting onder het grind is. Doordat u extra gewicht toevoegt, zal het grind verder in de dakbedekking zakken/drukken bij warm weer. Vaak ontstaat er zo schade aan de dakdichting. Een bestaande grindlaag dient u dus eerst te verwijderen.

Indien het grind als ballast diende voor de losliggende dakbedekking moet het droge gewicht van het groendak minstens evenveel zijn als het gewicht van het grind. Hiervoor kan u eenvoudig meer substraat aanbrengen. Controleer wel dat u hiermee de maximale draagkracht van uw dakconstructie niet overschrijdt in verzadigde toestand.

 


12. HOE WERK IK DE REGENWATERAFVOER AF?

De waterafvoerpunten mag u zeker niet afdekken! Het groendak zal een groot deel van het regenwater opvangen en vasthouden, maar het teveel aan regenwater moet van uw dak weg kunnen. Om verstoppingen van uw waterafvoer te voorkomen (door afgevallen bladeren, takjes,…) kan u een afgesloten controlebox op de hemelwaterafvoer plaatsen. U kan de controlebox u in de webshop bestellen.

U kan de waterafvoerpunten ook met een boldraadrooster en rondom met 30x30 cm extra grove keien (fractie 32/64 of groter) afwerken. Een bolrooster en grof grind kan u in een doe-het-zelfzaak kopen. Een controlebox geeft wel meer zekerheid dat uw afvoeren vrij blijven, vandaar dat wij enkel deze aanraden.

Twee maal per jaar (bij het groendakonderhoud) controleert u de waterafvoerpunten. Indien u een gesloten controlebox heeft, kan u deze bovenaan gewoon opendraaien en eventuele vuiligheid verwijderen. Indien u een bolrooster en grind heeft, maakt u beide schoon.

groendak afwerking waterafvoer met bolrooster

groendak afwerking waterafvoer met bolrooster of controlebox

 


13. MAG IK HET WATER DAT VAN MIJN GROENDAK KOMT HERGEBRUIKEN IN HUIS?

Het water dat van uw groendak komt, zal een beetje verkleurd zijn. De substraatlaag geeft een lichte verkleuring af aan het regenwater. Het water is niet schadelijk of bevat geen stofdeeltjes. Gebruik het regenwater dus gerust voor uw buitenkraantje, om uw toiletten door te spoelen, om planten water te geven,… Als u minder dan 1/3e van uw dak begroend, zal u amper tot geen verkleuring van uw regenwater hebben. Als u meer dan 1/3e van uw daken begroend, is er meer kans op deze verkleuring en is het mogelijks beter om uw wasmachine niet op regenwater aan te sluiten of het regenwater dat van het groendak komt niet op te vangen.

 


14. HOEVEEL DAKOPSTAND MOET IK HEBBEN?

Indien u (te) weinig dakopstand hebt, kan u een L-profiel gebruiken om het groendakpakket of grind samen te houden. Het profiel plaatst u los op de bufferplaat of op de beschermdoek (afhankelijk van de situatie). Het substraat/grind dient als ballast en houdt u L-profiel overeind.

U kan ook met een betontegel van 30x30 aan de randen werken, dit voorkomt dat het sedumdak er af kan waaien.

Als uw dak nog gebouwd moet worden, raden wij een dakrand aan die ongeveer 2 à 3 cm hoger is dan het groendaksysteem dat u kiest.

Een dakopstand van 10 cm hoog is ideaal voor een groendaksysteem van 8,5 cm (sedumdak plat).
Een dakopstand van 14 cm hoog is ideaal voor een groendaksysteem van 12,5 cm (biodiversiteitsdak).
Een dakopstand van 20 cm hoog is ideaal voor een groendaksysteem van 17 cm (biodiversiteitsdak 'XTRA).

 


15. WANNEER LEG IK MIJN GROENDAK BEST AAN?

U kan alle onderlagen van het groendak t.e.m. de substraatlaag het hele jaar door aanleggen.

De beplanting is wel onderhevig aan de weersomstandigheden. Vermijd het aanbrengen van beplanting bij volgende weersomstandigheden:

 • Bij vorst: de nieuwe beplanting kan doodvriezen.
 • Bij periodes boven 25°: de sedumstekken kunnen verbranden.
  Matten kan u in de zomer wel aanleggen bij warme periodes, mits u voldoende en regelmatig water geeft.
 • Bij sterke wind: de sedumstekken en zaadmengsels kunnen wegwaaien.

 

De ideale jaargetijden om uw groendak aan te leggen zijn:

 • Sedumstekken: half maart tot juni, of van september tot november
 • Sedummatten: half maart tot november
 • Zaadmengeling grassen-kruiden: half maart tot juni

 

Geef de sedumbeplanting (stekken én matten) het eerste jaar na aanleg water in warme en droge periodes. De jonge beplanting is nog niet stevig genoeg om zo’n periodes te overbruggen. Eenmaal sedums wat ouder zijn, kunnen deze warme periodes makkelijker overleven. Een biodiversiteitsdak of een biodiversiteitsdak 'XTRA kan -ook eenmaal het volgroeid is- water nodig hebben in droge periodes.

 


16. HOE LANG DUURT HET VOORDAT MIJN GROENDAK VOLGROEID IS?

Een groendak met sedumstekken zal na 1 jaar ongeveer 70% dichtgegroeid zijn. Na 2 jaar is dit ongeveer 80% dichtgegroeid en na 3 jaar is het groendak volledig dichtgegroeid. Een groendak met sedummatten zal direct groen zijn, maar de sedums kunnen een kleine terugslag hebben na aanleg omdat ze moeten wennen aan de nieuwe omgevingsfactoren (wind, dakoriëntatie,…).

U kan de dichtgroei bevorderen door de beplanting extra water te geven in het eerste jaar na aanleg en door een goede bemesting.

 


17. ZIJN ER NADELEN AAN HET GEBRUIK VAN SEDUMMATTEN?

Sedummatten uit de groothandel worden op kokosdragers gekweekt. Deze sedums worden gestimuleerd om zo snel mogelijk dicht te groeien. De sedumplantjes worden als het ware wat geforceerd, waardoor de sedums eenmaal op het dak een terugval kunnen hebben. Met sedummatten is uw groendak dan wel onmiddellijk groen, het duurt toch een goede 2,5 jaar vooraleer de afboording van de sedummatten minder zichtbaar is. In een sedummat uit de groothandel zitten ook minder verschillende soorten sedums. Een bijkomend nadeel kan zijn dat er larven van emelten meekomen in de matten. Deze kunnen de wortels van de sedums opeten waardoor de sedum moeilijker groeit. Een groendak ingezaaid met sedumstekken zal dus een mooier resultaat geven omdat het mooier dichtgroeit en er meer variatie in sedumsoorten in zit.

 


18. HOE KAN IK MEER BIODIVERSITEIT OP MIJN DAK KRIJGEN?

Elk groendaksysteem kan aangevuld worden met grassen en kruiden (bloemen). Gewone zaadmengeling mag u echter niet zomaar op uw groendak uitstrooien! Op een groendak mogen enkel planten die niet woekeren en geen agressief wortelgestel hebben. In de webshop kan u een zaadmengeling vinden met grassen of kruiden die wel op het dak mogen. Strooi het zaad uit op uw groendak uit en water het dak goed in of plan het zo dat u net voor een grote regenbui kan zaaien. De grassen zullen er gemakkelijker doorkomen dan de kruiden. Denk goed na vooraleer u hieraan begint, het is moeilijk om terug af te geraken van de grassen (en in mindere mate de kruiden). Het resultaat zal vermoedelijk wat tegenvallen indien u geen extra water geeft.

Als u graag één of meerdere zones met beplanting hoger dan het bestelde bouwpakket wenst, zal u daar best ook een dikkere substraatlaag moeten voorzien. Dat is een betere en duurzamere oplossing. Dan maakt u als het ware ‘heuveltjes’ op uw dak voor meer biodiversiteit. Controleer wel steeds dat uw dakconstructie stevig genoeg is voor het gewicht van uw bouwpakket en extra substraat.

Hoe u kan nagaan als uw DAKCONSTRUCTIE stevig genoeg is, kan u lezen bij de dakvereisten.

 


19. HEB IK RECHT OP SUBSIDIES?

Verschillende Vlaamse steden en gemeentes geven subsidies voor groendaken.

Op Premiezoeker kan u zien als u recht hebt op subsidies voor uw groendak. In sommige steden geeft men ook subsidies voor het laten uitvoeren van een stabiliteitsonderzoek.

Werkwijze:

 • Ga naar www.premiezoeker.be
 • WAAR? Vul de stad/gemeente in waar u het groendak wil plaatsen
 • WELKE WERKEN? Klik op ‘Een woning bouwen of verbouwen’
 • CATEGORIEEN? Klik op 'Dak'

Daarna krijgt u een overzicht te zien van alle premies waarop u aanspraak kan maken. Indien uw stad/gemeente een specifieke subsidie voor groendaken geeft, zal deze expliciet vermeldt worden in de lijst. Als u klikt op de link kan u meer informatie lezen over de aanvraagvoorwaarden, de procedure en het premiebedrag. Bij vragen over deze groendaksubsidie is het aangeraden om hiervoor de Dienst Milieu en Klimaat bij uw stad of gemeente te contacteren (zie ‘contactgegevens aanbieder’ links bij het overzicht van uw premies).


Hieronder een kleine greep uit de lijst van Vlaamse steden en gemeentes die premies geven voor groendaken. Kijk voor meer steden en gemeentes alsook de meest actuele informatie op www.premiezoeker.be.

 • Gent: subsidies voor stabiliteitsonderzoek én voor de aanleg van een groendak
 • Antwerpen: de Klimaatpremie beloont als u met water en groen aan de slag gaat op uw perceel. Hiervoor kan u verschillende ingrepen combineren om aan de minimale oppervlakte van 40 m² te voldoen, of u kan samen met anderen een dossier indienen. Een mogelijke ingreep is het vergroenen van daken met volgende premies:
  • 'basispremie Daken vergroenen': al onze groendakpakketten voldoen hieraan
  • extra: 'natuurbonus' voor de groendakpakketten 'Biodiversiteitsdak' en 'Biodiversiteitsdak 'XTRA'
  • extra: 'waterbonus' voor het groendakpakket 'Biodiversiteitsdak 'XTRA'
  • voor meer informatie over de Antwerpse Klimaatpremie: klik hier
 • Ieper: premie voor de aanleg van een groendak met sedums, grassen en/of kruiden. Voor zowel nieuwbouw en vernieuwbouw, als bestaande particuliere woningen.
 • Leuven: premie voor een groendak inclusief afwerkingen aan het groendak (bv. controlebox afvoer, profiel, grind)
 • Kortrijk: stedelijke premie bij de aanleg van een groendak
 • Herentals: gemeentelijke premie voor het begroenen van uw dak

 

Een andere manier om een financieel ruggensteuntje te krijgen voor uw groendak is het aanvragen van een Vlaamse renovatiepremie. Met een groendak verbetert de thermische isolatiewaarde van uw dak. Daarom valt een groendak ook onder categorie 2 (alle dakwerken van uw woning). U kan eenmalig 20% of 30% van uw investering terugvorderen als subsidie mits u minimaal voor €2500 (excl. btw) aan facturen kan voorleggen. Ga naar www.wonenvlaanderen.be/premies/de-vlaamse-renovatiepremie voor meer informatie.

 


20. KAN IK ZONNEPANELEN COMBINEREN MET EEN GROENDAK?

U kan een plat groendak zeker combineren met zonnepanelen. De beplanting zorgt voor een hoge verdamping en koeling. Daardoor zal het rendement van uw zonnepanelen zelfs hoger liggen (in vergelijking met zonnepanelen zonder dakbegroening). Het is belangrijk om voor laagblijvende beplanting te kiezen anders zou de beplanting voor de panelen kunnen groeien en zonlicht wegnemen. Sedums zijn daarom ideaal in combinatie met zonnepanelen.

Ga altijd na als uw dakconstructie stevig genoeg is om zowel het gewicht van de zonnepanelenconstructie te dragen, alsook het gewicht van een plat groendaksysteem met sedums (105 kg/m²) of een grindlaag (grind fractie 16/32, dikte 5 cm, 80 kg/m²).

 

Voor de uitvoering zijn er twee opties:

 1. U plaatst eerst zonnepanelen. Daarna legt u onder de zonnepanelen een grindlaag (ideaal is een grindlaag van 5 cm dikte, fractie 16/32, geplaatst op een beschermdoek). Van het overige dakoppervlak maakt u een groendak.
   
 2. U plaatst eerst het groendak, maar u wacht best nog om de beplanting aan te brengen. Voor de groendakopbouw gebruikt u wel een andere filterdoek (RMS 500 K). Dit filterdoek heeft een capillaire werking waardoor het water beter verspreid wordt. U plaatst betondallen op het substraat, waarop de zonnepanelenconstructie bevestigd wordt. Hierbij is het belangrijk dat u kiest voor een ‘open’ constructie van de zonnepanelen zodat er nog licht en ruimte onder de zonnepanelen is. Op deze manier kan u van een zo groot mogelijke oppervlakte groendak maken. Het filterdoek RMS 500 K stuurt het water beter uit zodat de sedums onder de zonnepanelen ook water hebben. Toch zullen de sedums onder de zonnepanelen altijd iets minder mooi ogen omdat ze weinig zonlicht krijgen.

 


21. IS EEN GROENDAK BELOOPBAAR?

Ja, maar als u dit te vaak doet zullen de sedums er niet mooi uitzien en uiteindelijk zullen de sedums op deze plaatsen zelfs doodgaan. Kale en/of lelijke plekken zijn dan onvermijdelijk. Als u het stappen op het groendak beperkt, zal de beplanting er mooi blijven uitzien. Groendakonderhoud, het schoonmaken van de dakgoten en ramen wassen mogen normaal geen probleem geven aan de beplanting.

Een dagelijks of wekelijks wandelingetje op uw groendak is dus af te raden. Mocht u dit toch willen doen, dan raden wij aan om een wandelpadje in het groendak te maken.

 


22. HOE KAN IK EEN WANDELPADJE IN HET GROENDAK MAKEN?Wandelpad in groendak met staptegels

Dat kan door staptegels in het substraat of grind op de drainageplaat te leggen. Grind kan u opsluiten met een L-profiel maar dit is niet noodzakelijk, wel zorgt dit ervoor dat de sedums minder makkelijk in het pad kunnen groeien.

 

 

 

 


23. IS EEN GROENDAK BRANDGEVAARLIJK?

Nee, planten bevatten van nature veel vocht. Daarnaast legt het WTCB regels op met betrekking tot brandveiligheid:

 • De wortelwerende dakdichting moet FLL gekeurd zijn.
 • De substraatlaag moet minimum 3 cm dik zijn en mag maximaal 20% organisch materiaal bevatten. (Ons substraat voldoet hieraan en ons ‘dunste’ groendakpakket bevat 6 cm substraat na compactering.)
 • Rond koepels, lichtstraten, dakdoorvoeren, dakranden en opgaande gevels moet minstens 30 cm dakdichting boven het groendak uitkomen, of u dient een niet-brandbare strook van minstens 30 cm breed te voorzien (bijvoorbeeld met een grindstrook of betontegels).
 • Groendaken mogen maximaal 40 meter lang zijn, of deze dienen gecompartimenteerd te worden door een niet-brandbare strook van minstens 80 cm breed (bijvoorbeeld met een grindstrook of betontegels).

 


24. KUNNEN VOGELS MIJN GROENDAK BESCHADIGEN?

Wij hebben er weinig ervaring mee, maar in Nederland komt het iets vaker voor. Vooral kauwen kunnen schade aan groendaken aanrichten. Deze intelligente vogels eten voornamelijk larven van de taxuskever (een keversoort die vaak voorkomt in stedelijk gebied). De larven leven van allerlei soorten planten, zoals taxus maar evengoed ook sedums. Kauwen halen het groendak overhoop om de larven uit het substraat te pikken. De larven zijn bijna het hele jaar door in een groendak te vinden (vooral als het dak met sedummatten werd aangelegd).

Om dit probleem aan te pakken, dient u de larven te bestrijden met nematoden. Dit zijn levende wormpjes die in de bodem parasiteren op de larven van de taxuskever, waardoor de larven afsterven. Nematoden kan u toepassen bij regenweer vanaf half april en het beschadigde groendak zal zich deels vanzelf herstellen. Op kale plekken kan u sedumstekken inzaaien. Ook water geven en een correcte bemesting kan het groendak sneller doen herstellen.

 


25. IK HEB EEN ANDERE VRAAG!

Neem rustig de tijd om alle Frequently Asked Questions (FAQ) te lezen. Staat het antwoord op uw vraag er niet in, dan beantwoorden wij uw vraag graag telefonisch of via mail. Bel Céline of Charlotte op 0491/61 32 13 of stuur ons een mailtje op info@groendakshop.be. Stuur een foto van het dak en/of het dakenplan mee zodat wij uw vraag beter kunnen beantwoorden.

 

© 2019 - 2024 Groendakshop.be | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel